Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Zuurstofloze rottingsprocessen

Peter Bus, AV Pronkjuweel

Bij zuurstofloze rottingsprocessen kunnen stoffen vrijkomen, die giftig zijn voor vissen. In het aquarium worden zuurstofloze omstandigheden alleen aangetroffen in de bodem, diep omwoelen van het bodemzand is daarom niet ongevaarlijk.

In het aquariumfilter ontstaan soortgelijke omstandigheden na het stopzetten van de watercirculatie. In elk filter bevinden zich bacteriën, die het organische afval in aanwezigheid van zuurstof afbreken.

Na stopzetten van het filter wordt de aanwezige zuurstof snel opgebruikt, waarna andere rottingsbacteriën de afbraak zonder zuurstof overnemen en voor de vissen giftige stoffen produceren. Wanneer na verloop van tijd het filter weer wordt ingeschakeld, komt de stinkende, giftige inhoud in het aquarium terecht. Massale vissterfte kan het gevolg zijn.