Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Vissen hebben ook gevoel

Peter Bus, AV Pronkjuweel

Aan een vis is duidelijk te merken of hij een bepaalde gebeurtenis aangenaam of onaangenaam ervaart. Als U een vis voedsel geeft of U probeert hem een kunstje te leren (bijvoorbeeld in een aquarium), dan zult U aan het gedrag van die vis kunnen zien of het dier dat prettig vindt of niet. Want als hij er plezier in heeft, dan zal hij die handelingen steeds willen herhalen! Het herhalen van bepaalde handelingen zonder biologisch enoodzaak is één van de weinige criteria inde natuurwetenschap, die doet veronderstellen dat het dier “er plezier in heeft”.

Zo is bijvoorbeeld een met de haak gevangen Karper voor een tweede keer veel moeilijker te vangen. Het dier heeft de haak als zeer onaangenaam ervaren en probeert daarom de haak te ontwijken. Dit ontwijkende gedrag beantwoord echter niet aan de wens van de vissen.

Door kruising van de spiegelkarper met de wilde karper is men er in geslaagd een karpertype te kweken dat 8 maal beter vangbaar is dan de wilde karper en dat bovendien minder kwetsbaar is.

Het is maar een vis

Een vis is geen recreatievoorwerp of wegwerpartikel, maar een hoog ontwikkeld en gevoelog dier. Het beschikt over dezelfde zintuigen als de mens.
Bovendien heeft het dier nog een zesde zintuig, de zijlijn. Met dit wonderbaarlijke orgaan kan de vis zijn omgeving nauwkeurig waarnemen; “op afstand” voelen en in het water rondspeuren als een hond met zijn gevoelige neus langs een bospaadje.
Een beschadiging van dit uiterst gevoelige zijlijnorgaan, ten gevolge van het beetpakken door een droge mensenhand, kan voor de vis zeer ernstige gevolgen hebben.

Ruim 70% van onze aardbol is bedekt met water. In dit water leven meer vissen, zowel in soorten als individuen, dan alle zoogdieren, vogels, reptielen en amfibiën bij elkaar.

Hun sociaal-, paai en broedgedrag is buitengewoon boeiend en gevarieerd. Vissen zijn allerminst de stille, zwijgzame zwemmers zoals we hun waarnemen.

Ze hebben hun eigen vissentaal. Met onderwater microfoons kunnen wij dat duidelijk horen: ritmisch kloppen, ratelen, galmen knnorren, en knallende geluiden. Het zijn kreten om voedsel, alarmsignalen, liefdesliedjes, paaigeluiden en strijdkreten.

Men heeft kunnen vaststellen dat iedere vis zijn eigen individuele geur heeft, waaraan de andere vissen hem herkennen. Op grond van deze geur kunnen soortgenoten elkaar waarschuwen.

Vissen zijn intelligente dieren. Onder experimentele omstandigheden kunnen zij door dressuur tot indrukwekkende leerprestaties worden gebracht.