Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Vermeerdering van aquariumplanten

Peter Bus, AV Pronkjuweel

Dat kan op verschillende manieren gebeuren. De voortplanting d.m.v. zaadvorming is wel moeilijker dan andere manieren, maar geeft wel meer voldoening. De stengelplanten geven geen moeilijkheden, ze zijn gewoon af te knijpen en in de grond te zetten.

Vermeerdering van aquariumplanten

Dan zijn er nog planten die via uitlopers, een soort navelstreng, planten voortbrengen. Het jonge plantje bijft zolang bij de moederplant tot ze zich zelf los kan maken van de stengel. Dan moeten we hem nog twee dagen met rust laten alvorens het te verpoten.

Bij drijfplanten vormen zich jonge plantje aan het oude blad; wanneer ze sterk genoeg zijn laten ze zelf los.

Knolgewassen moeten van tijd tot tijd een rustperiode doormaken, In de natuur wisselen warmte en koude elkaar af, terwijl ook de waterstand telkens verschillend is. Een comstante temperatuur kunnen ze niet verdragen. Wanneer ze hun rustperiode behoeven tonen de planten zelf door het teruglopen van de bladeren. Deze planten kunnen daarom het beste in stenen bloempotjes in het aquarium geplaatst worden, zodat ze weer gemakkelijk te verwijderen zijn. Hierna zetten we ze in een ondiepe schaal en brengen de temperatuur tot 15 C terug. Hierbij zal de plant zijn bladeren en wortels verliezen. Zo kunnen we het knolletje zeker 2 to 4 maanden bewaren buiten het aquarium, waarna het weer teruggeplaatst kan worden en zeker zijn pracht weer tentoonstelt.

Globale richtlijnen

Maat van het aquarium: deze moet elke aquariaan voor zichzelf uitmaken. Immers iedereen kan niet een 3 meter bak in zijn kamer plaatsen. Alleen de hoogte van de bak kan aangepast worden; de mooiste hoogte bedraag 40 tot 55 cm, al naar gelang de lengte van de bak.
Verlichting: bij het oplopen van de hoogte zou men ook meer TL buizen moeten gebruiken. Een bak van 120x40x40 moet zeker 3 TL buizen bevatten van 40 Watt en een belichtingstijd van 14 tot 16 uur per dag. De planten, evenals de vissen, houden van regelmaat wat betreft de belichtingstijd. Een schakelklok is daarom aan te bevelen.
Water: de beste resultaten worden verkregen bij een DH van 8 tot 12 en een pH van 6.5 to 7.3. Een hogere pH remt de groei, evenals zout toevoegingen. Filter: De planten houden van rust, gebruik daarom liever geen al te snel draaiend filter. Een filter met een constante waterkringloop is veel beter. Beluchting: dit is niet nodig. Bij een goed visbestand zorgen de planten wel voor voldoende zuurstof.
Bemesting: waterverversen kan in de meeste gevallen al voldoende zijn. Tevens kunnen we bij de langzaamgroeiers kleioplossingen of de bekende bodempillen geplaatst worden als de bladgroei terug begint te lopen.
Bodem: gebruik hiervoor grind; het water moet er in door kunnen dringen. Het grind kan men vermengen met fijn geklopte lavasteen (die ook nog sporenelementen aan de planten afgeeft). Gebruik geen mest of bladaarde, hiermee kan men blauwe alg reacties op gang brengen, die nagenoeg niet meer tot staan te brengen zijn.
Decoratiemateriaal: dit kan kienhout, lavasteen, leisteen of goed uitgekookte turf zijn.
Verzorgen: men zal zeker eens in de 2 weken moeten toppen, uitdunnen of vuil verwijderen, wil men plezier aan zijn bak beleven. Het resultaat zal er dan ook zeker naar zijn.

Hopelijk draagt dit artikel bij om eens wat meer energie aan de bak te wijden, zodat het peil behoortlijk opgeschroefd wordt en U bij de volgende huiskeuring als een geduchte kandidaat voor de dag komt.