Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Vissennieuws - Van ei tot vis

Peter Bus, AV Pronkjuweel

Om tot nakweek van eileggende vissen te komen, moet je eerst kweken om aan eieren te komen. Bij een goed kweekstel is dit meestal niet zo'n probleem. Natuurlijk is dit afhankelijk van het soort vis. Als de eieren er eenmaal zijn, kunnen toch nog diverse problemen optreden. Bij verschillende vissoorten komt het voor dat ze zelf de eieren opeten. Verder kunnen de eieren door soortgenoten van de oudervissen of door andere aquariumbewoners verorberd worden. Ook kunnen de eieren beschimmelen. De meeste aquarianen die gekweekt hebben of nog kweken, kunnen hier boekdelen over schrijven.

Van ei tot vis

Veel aquariumliefhebbers houden maanvissen. Het aantal paartjes van deze vissen is dus ook bijzonder groot. Als zo'n paartje eenmaal eieren heeft afgezet, bijven ze dit continu doen (uitzonderingen daargelaten). Veel van deze kweken gaan echter de mist in omdat de eieren verschimmelen en dan opgegeten worden door de oudervissen. Een andere oorzaak van het mislukken van een kweek kan zijn dat het stel niet goed samenpast of dat de ouders nog te jong zijn en dat daardoor geen goede ouderzorg plaatsvindt.

Als een vissenpaar ouder wordt en nog steeds eierroof pleegt, zegt men meestal dat het stel 'niet deugt'. Maar heeft men er wel eens bij stilgestaan dat verkeerd water, wat meestal te hard is, een negatief effect heeft op de eieren? Zij gaan beschimmelen en worden opgegeten. Tevens worden de overlevingskansen van eieren en latere embryo's zeer sterk gereduceerd, Dit geldt voor vele soorten vissen. Zelfs als de eieren worden weggehaald en geplaatst worden in een klein aquarium met hetzelfde water waaraan methyleenblauw wordt toegevoegd, zullen zeer weinig eieren zich ontwikkelen tot embryo's. Als je maanvissen houdt in zachtzuur water (Amazonewater) en er eiafzetting volgt, zijn de succeskansen volgens mij veel groter.

De meeste eieren komen in 12 tot 20 uur uit, dit is afhankelijk van de soort vis. Een uitzondering hierop zijn natuurlijk de Aphyosemionsoorten.

Een bevrucht eitje zal eerst donkerder worden. Na een korte tijd worden de stipjes van de ogen al goed zichtbaar. Daarna gaat de ontwikkeling verder en zul je zien dat het embryo een staartje krijgt, terwijl het helemaal niet op een visje lijkt, eerder op een komma. Dit komt vooral door de verdikking van het dooierzakje. Dit wordt door de visjes in de eerste dagen van hun leven opgebruikt. Als het dooierzakje 'op' is, nemen de visjes het kleinere voedsel tot zich, zoals infusie, micro-aaltjes en pekelkreeftjes. Later zullen zij ons als volwassen vissen het kijk- en kweekplezier geven waar elke aquariaan op aast.

Tot zo ver dit stuk, wat misschien een stipje van de sluier oplicht. Aquarianen die zich hierin wat meer willen verdiepen doen er goed aan om wat goede aquariumliteratuur aan te schaffen, om zich zo theoretisch wat beter te wapenen tegen mogelijke kweekteleurstellingen.

Veel succes met een eventuele kweek.