Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Vissennieuws - Rasbora dorsiocellata

Peter Bus, AV Pronkjuweel

De lengte van deze Rasbora is ten hoogste 6 cm, maar in ons gezelschapsaquarium blijft hij meestal kleiner.
Deze mooie slanke Rasbora is afkomstig uit Zuid-Oost Azië, namelijk Malakka en Sumatra.

Rasbora dorsiocellata

Vooral in een schooltje laten ze zich in een gezelschapsaquarium gemakkelijk houden, vooral samen met kleine en vredelievende soorten.
Open zwemruimte met een dichte randbeplanting, waar ook fijnbladige bij moet zijn, drijfgroen en liefst ook bodembeplanting zijn noodzakelijk.

De mannen kunnen onderling prachtige schijngevechten houden, maar soms kan ook de gehele school zonder merkbare beweging bij elkaar staan.
Ze bewonen de onderste- en middelste waterlagen.

Ze prefereren levend voedsel, maar nemen ook met droogvoer genoegen, als het maar niet tot op de bodem zakt, want dan wordt het haast niet meer genomen.

Het mooist zijn ze als ze met verwante Rasborasoorten worden gehouden.

De geslachten onderscheiden zich alleen door de rondere en dikkere buikstreek van de vrouwtjes. Soms is de lengtestreep van de mannetjes wat duidelijker en zijn ze wat slanker.

Zacht water, dat voortdurend gefilterd wordt, is voor vrijwel alle Rasborasoorten aan te bevelen, hoewel ook uitstekende resultaten bekend zijnvan dieren, die gehouden werde in hard water.
De temperatuur moet tussen de 23 en 25 graden Celsius liggen, echter niet beneden de 22 graden Celsius.

De kweek gelukt alleen eigenlijk in schoolverband en dan ook nog na waterverversing.

Een familielid van de Rasbora dorsiocellata is de Rasbora macrophthalma, die een lengte kan bereiken van 3 tot 4 cm. De duidelijke lengtestreep van de Rasbora macrophthalma ontbreekt en de onderste waterlagen worden zo veel mogelijk gemeden.
Kruisingen tussen deze beide soorten kunnen voorkomen, maar deze blijken meestal steriel te zijn.

Al met al dus een heel leuk visje, de Rasbora dorsiocellata, om aan te schaffen, maar U moet ze wel in een schooltje houden, op die manier toten ze de mooiste kleuren.