Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Plantenvaria - hoe plant men waterplanten?

Peter Bus, AV Pronkjuweel

Als het aquarium opnieuw wordt ingericht, lukt het planten het gemakkelijkst. Meestal kun je het beste een schetsje maken waar U de soort een plaats geeft.
Eerst laat U het aquarium grotendeels vollopen, dit ter voorkoming van beschadiging van de planten.

Vóór U de planten plant, gaat U de wortels, als deze te lang zijn, wat korter knippen; eventuele bruine wortels en de onderste delen verwijderen.

Het eenvoudigste zijn de stekken te planten, we verwijderen de onderste bladeren en steken deze stekken dan dicht op elkaar. Ik doe het zelf met een plantentang. We laten de planten geleidelijk naar achteren wat oplopen (langer worden).

Moeilijker zijn de planten met wortels, bijvoorbeeld Echinodorus- en Cryptocorine soorten, deze moeten altijd met de wortelhals boven de grond geplant worden. Men krijgt bij vele soorten langdurige groeistoornissen, als ze tot boven de wortelhals met de bodemgrond bedekt worden.
Het kan helemaal geen kwaad als de plant wat te hoog staat, de plant wordt wel wat in de grond getrokken, als de wortels gaan groeien.

Wanneer alle planten op hun plaats staan, vult U het aquarium bij. Doe dit erg voorzichtig, anders kunt U weer op nieuw met Uw beplanting beginnen.

Bij het verplanten in een ingericht aquarium moeten we de wortels voorzichtig behandelen, waarbij we wel tijdelijk watervertroebeling op de koop toe moeten nemen.

Wanneer er nog enige wortels uitsteken, kunnen we deze voorzichtig met de plantentang of met de vingers in de bodem durkken.

Elke wortelende plant, die verplant wordt, verzwakt en dit leidt tot een tijdelijke stagnatie in de groei.

Denk er om licht behoevende planten komen op die plaatsen waar het meeste kunstlicht doordringt, grote planten op de achtergrond, bossige planten meestal in de hoeken en uitgesproken laagblijvende planten op de voorgrond.

Veel succes!