Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Plantenvaria - Planten en hun eisen

Peter Bus, AV Pronkjuweel

Verversen van water moet men bij voorkeur niet ’s avonds doen, maar vlak nadat het licht is aangegaan. Men loopt dan geen kans dat er kalk is neergeslagen, die dan in het aquarium achterblijft en weer in het verse water kan oplossen gedurende de nacht, waardoor de hardheid langzaam steeds hoger wordt. Ook het alleen aanvullen van verdampt water geeft verhoging van de hardheid.

Heteranthera zosterifolia

Behalve zuurstof assimilatie hebben de planten ook nog een voedings assimilatie. Heel eenvoudig gezegd, met de bladeren nemen ze voedingstoffen op, onder andere nitraat.

Deze voedingsstoffen worden onder invloed van het licht omgezet in bouwstenen en chlorophyl (bladgroen), die de plant nodig heeft.

Eén van de belangrijkste voedingsstoffen is dus nitraat.
Hoe komen we hier aan? Wel in een goed aquarium is dit voldoende aanwezig. Restanten van voeder, ontlasting van vissen en dode bladeren van planten zijn eiwitbronnen bij uitnemendheid.

Door de in het aquarium en het biologische filter aanwezige bacteriën en zuurstof worden eiwitten omgezet in ammoniak, nitriet en vervolgens nitraat. Dit laatste wordt weer door de planten opgenomen, zodat de kring gesloten is. Heel eenvoudig dus.
Maar waarom gaat het dan in ons aquarium mis?

Slecht groeiende planten, dode vis, blauwe alg en noem maar op. In sommige gevallen stinkt de bak zelfs naar rotte eieren. Meestal is het een complex van oorzaken: te veel vis, te veel restant voer, te weinig zuurstof producerende planten, te weinig licht, onjuiste bodemsamenstelling. Nu hoeven niet alle oorzaken tegelijk aanwezig te zijn, eenmaal “te” kan de boel al in de war sturen.

Het evenwicht in het aquarium wordt vaak biologisch evenwicht genoemd. Dit is slechts ten dele waar, want we kunnen moeilijk planten- en vleeseters bij elkaar zetten. Daarom kunnen we beter spreken van het “aquariumevenwicht”.

Nu kunnen er veel dingen gebeuren waardoor we dit wankele evenwicht verstoren.

Een heel belangrijke oorzaak van verstoring van het evenwicht is te weinig planten of te weinig zuurstof producerende planten.
Beide is even ernstig, omdat er dan te weinig zuurstof in het water aanwezig is, waardoor de nuttige bacteriën afsterven en bacteriesoorten die kunnen leven onder zuurtstofarme of zuurstofloze omstandigheden de kop opsteken. Deze bacteriën doen het omgekeerde van de eerstgenoemde bacteriën.
Zij maken van de nitraat weer nitriet en ammoniak plus nog verschillende nevenproducten, die de stank van het aquarium veroorzaken.

Deze afbraakproducten zijn zwaar giftig en kunnen de dood van de vissen veroorzaken. Behalve deze bacteriën treden de gevreesde blauwe algen op, want deze voelen zich best op hun gemak in een verstoord aquarium en tonen zich dankbaar voor de door U gemaakte fout, door weelderig te groeien en de aanwezige planten te bedekken, zodat deze afsterven en de ellende nog groter wordt.

Wanneer U een aquarium gaat inrichten, zorg dan ten eerste voor een goede bodem en vervolgens voor ruim voldoende zuurtstof producerende planten.
Van verschillende kanten is mij reeds gevraagd, welke planten zijn nu zuurstof producerend?
Wel, er wordt wel eens gezegd: alle groene planten. Dit is grote lijnen waar, maar de groene Cryptosoorten bijvoorbeeld zijn niet zulke geweldige zuurstof producenten. De navolgende planten doen het echter onder voldoende licht zeer goed:

Verschillende Aponogeton soorten
Cabomba groen
Ceratopteris thalictroides (eikelbladvaren)
de verschillende Echinodorus soorten
Heteranthera zosterifolia (sterrekruid)
Hygrophila polysperma (Belgisch groen)
Lymnophila of Ambullia, ook de reuzen Ambullia of Myriophyllum groen
Hygrophila stricta (tabaksplant)
Hygrophila difformis (vaantjesplant)
Vallisneria soorten.

Zorg dat ¾ van het plantenbestand uit bovengenoemde planten bestaat en dan in flinke groepen. Beter een groep van 20 Lymnophila stengels dan 5 stuks.

Gebruik ook niet te veel soorten planten. Een aquarium van 100 cm lang is meestal veel mooier met 10 als met 15 of 20 soorten. Wanneer U een dergelijk aquarium inricht met 10 soorten planten, gebruik dan 7 van de eerder genoemde groene planten en 3 uit de groep rode planten of Crypto’s.