Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Ons aquarium

Peter Bus, AV Pronkjuweel

Wanneer hebben we een aquarium? Deze vraag zal men op vele manieren kunnen beantwoorden, maar of we nu beginner zijn of al lang een bak hebben, voor verassingen en teleurstellingen (deze laatste vooral) komen we steeds weer te staan.
Maar wat is er mooier dan tot de ontdekking te komen dat we jonge vissen in de bak hebben zonder er iets van te weten. Dat die hardnekkige alg, waaraan we van alles hebben gedaan om hem kwijt te raken, nu zo maar verdwijnt zonder dat we er iets aan gedaan hebben, alleen maar wat minder gevoerd.

Maar waar kwam eigenlijk die alg vandaan, waarom deden de planten het twee maanden geleden zo rot, terwijl ze nu weer beginnen uit te lopen. Wat was de oorzaak dat er laatst zonder opgaaf van reden een heel schooltje Neons de pijp uitgingen en waar kwam die witte stip vandaan? Waarom hou ik van Cabomba alleen maar kale stengels over of verslijmen alle Crypto’s?
Stel deze vragen eens op een verenigingsavond, misschien zijn er daar mensen die ze kunnen beantwoorden. Bovendien heeft onze vereniging ook nog een biologische commissie!

Overweeg deze vraag goed voordat men een aquarium aanschaft, want niet alleen moet de bak bij het interieur passen, hij moet ook op een goede plaats staan, daar hij anders al bij voorbaat gedoemd is tot het geven van alleen maar narigheid en misère.

De donkerste plaats in de kamer is meestal de beste. Weinig of geen zonlicht en vooral geen doorvallend licht. Achter- en zijwanden donker verven, of wat veel mooier is achter- en zijwanden maken van tempex of kurkschors.
Wezelijk moet ook rekening gehouden wordne met ons interieur. Bij moderne vaak fragiel lijkende meubelen past natuurlijk geen bak ingebouwd in een pompeuze kast. Nee, hierbij nemen we een stalen frame of op hoekijzers tegen de muur. Inbouwen van een aquarium in een wat zware kast kan alleen bij een conventioneel ingrichte grote kamer.

Maar wat en hoe Uw aquarium ook wordt, maak nooit van de lichtkap een siertafeltje waarop veel vaasjes en dergelijke staan!

Wil men een aquarium van ongewone afmetingen, dan kan men die bestellen, maar ook zelf maken. Een bak kan in elkaar worden gelijmd van enkel glas. Hiervoor is speciale lijm in de handel en het is een mooi gezicht zo’n gelijmd aquarium.

De lichtkap moet in alle gevallen zo laag mogelijk zijn, de daarin te monteren verlichting mag dan als gulden vuistregel hebben een sterkte van één à twee Watt per dm2. Dit klopt lang niet altijd. Hoe hoger de waterstand, des te groter zal het benodigde wattage van de lampen zijn. Ook is er nog een groot verschil in lichtafgifte van de verschillende nummers der TL-buizen. Daarnaast speelt ook de ouderdom van de lampen een grote rol. Het blijft dus uitproberen, maar we hebben vaker te weinig dan teveel licht boven onze bak.
En bij dit alles moet U niet vergeten, neem als het enigzins kan een zo groot mogelijke bak, want hoe groter de bak, des te gemakkelijker het onderhoud. Hebben we eenmaal de plaats en grootte van ons aquarium bepaald, dan komt de inrichting.

Probeer dit niet in één of twee dagen te doen, maar neem er echt de tijd voor. Ga vooral ook eens bij verschillende andere aquarianen kijken hoe die hun bak hebben ingericht en let dan niet alleen op de compositie van de planten, de hoeveelheid en soort vis, maar vooral op het gebruik en vooral het zoveel mogelijk camoufleren van de verschillende hulpmiddelen.
U kunt zich dan tevens afvragen wat voor soort aquarium U wilt hebben.

1. Het meest gehouden is wel het gewone gezelschapsaquarium. Hierbij wordt niet zozeer gelet op de herkomst van vissen en planten, maar meer op het kunnen uitzoeken van alle soorten vissen planten, die het in een bak goed doen, zonder dat andere planten en vissen overheersen.

2. Dan zijn er ook nog de mensen, die vooral aan vissen de voorkeur geven boven planten. In hun bakken zal men vaak heel veel vissen zien, maar slechts enkele en dan nog sterke planten.

3. Het tegenovergestelde komt ook voor. U ziet prachtige onderwatertuinen, maar naar de vis moet men zoeken en de inhoud bestaat vaak uit wat levendbarenden. Danio’s of dergelijke eigenlijk probleemloze vissen die vooral geen zacht water behoeven, want hierin doen de planten het niet zo goed.

4. Het slootaquarium. Dit is een lang, smal en niet te hoog aquarium met niet te hoog opgaande planten, wat drijfplanten, een donkere bodem en als bevolking vaak Killyvissen, Labyrinthen of kleine Rasborasoorten.

5. Het Cichlideaquarium. Vaak het eenvoudigste om te zien, maar vaak het moeilijkste om een beetje goed voor elkaar te krijgen. Het valt namelijk niet mee om een bak te bevolken en te beplanten met uit dezelfde streek afkomstige soorten. Hieraan wordt dan in zoverre vaak de hand gelicht dat men soorten neemt uit andere, maar wel overeenkomstige streken.

6. Het zeewateraquarium. Voor de bodem gebruikt men tuinzand vermengd met schelpen.

Voor alle dure soorten aquaria geldt dat ze het mooist zijn met achter- en zijwanden. Men kan ze maken van turfplaten, leisteen, tempex of kurkschors en dergelijke. Kurk wanden maakt men moeiteloos door dit op watervast multiplex te spijkeren.
Terrassen kan men maken van dezelfde materialen, hoewel turfplaten niet zo goed voldoen daar ze op den duur afbrokkelen en zelfs vergaan. Kurk en tempex moet men goed verankeren vanwege hun groot drijfvermogen. Kienhout kan men hier ook voor gebruiken. Als bodemgrond gebruikt men turf, bladaarde of ongewassen zand met daarover fijn grind. Dit laatste vergemakkelijkt het vuil afhevelen, daar men dit niet zo vlug meezuigt als zand.

Hulpstukken, zoals thermometer, filter, verwarming en dergelijke moeten zo veel mogelijk weggewerkt worden, indien men ze absoluut in het aquarium nodig heeft. Het filter moet dag en nacht blijven lopen, tenzij men de filtermassa vernieuwt. Deze massa kan bestaan uit filterwatten, kool, turf, grind of zand, dit met betrekking tot de watersamenstelling; bij een zeewateraquarium behoeft men ook nog een schelpfilter.