Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Vissennieuws - Mollienesia formosa

Peter Bus, AV Pronkjuweel

In Centraal America komt een Mollienesia soort voor, die werkelijk uitsluitend uit wijfjes bestaat.

Mollienesia formosa

Een van de bekendste ichtyologen, de Amerikaan Habbs, experimenteerde gedurende 14 achtereenvolgende jaren met deze vis soort. In die periode kweekte hij zo generaties, met in totaal 8000 dieren, die stuk voor stuk bij selectie wijfjes bleken te zijn, op één na waarvan de gonaden (geslachtsorganen) zich niet ontwikkeld hadden. Ook in de natuur schijnen geen mannetjes voor te komen.

Hoe kunnen de wijfjes zich dan voortplanten? Door paring met andere Mollienesia soorten. Hubbs kon zijn Mollienesia formosa met succes met vijftig verschillende kruisingen, rassen en soorten van Mollienesia laten paren, terwijl er zelfs jongen kwamen na paring met vijf soorten, die niet eens tot het geslacht Mollienesia behoren, maar dan was het aantal jongen dat per worp werd geboren kleiner.

Heel merkwaardig is het, dat de jongen van al die kruisingen nooit enig spoor van overeenkomst met de diverse vaders vertonen: alle jongen zijn volkomen aan de moeder gelijk. Blijkbaar is het sperma van de vader alleen nodig als impuls voor het ontwikkelen van de eieren. Er heeft geen versmelting tussen zaadcel en eicel plaats. Zulk een voortplanting is een vorm van parthenogenese (maagdelijke voortplanting).

Ofschoon van deze Mollienesia's dus geen mannetjes bekend zijn, is het door hormoonbehandeling toch gelukt om jonge dieren zich tot mannetje te laten ontwikkelen. Maar uit de paring van zo'n kunstmatig mannetje ontstonden toch alleen wijfjes, De beschrijving in de literatuur van Mollienesia formosa mannetjes betreft dus ook steeds een andere Mollienesia soort.