Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Vissennieuws - Het milieu van labyrinthvissen

Peter Bus, AV Pronkjuweel

Als vissen, die normalitair de voor hun leven noodzakelijke zuurstof uitsluitend via hun kieuwen aan het water onttrekken, in het bezit zijn van een bijzonder ademhalingsorgaan, waarmee ze atmosferische lucht kunnen inademen, dan zijn daaruit bepaalde conclusies te trekken over het natuurlijk milieu van deze vissen.

Het milieu van labyrinthvissen

Zo zou men kunnen aannemen dat de wateren waarin de labyrinthvissen leven, bijzonder zuurtstofarm zouden zijn. Dit gaat echter alleen op voor warme jaargetijden; dan zijn de temperaturen zeer hoog en de wateren waarin ze leven grotendeels nog slechts modderpoelen.

Enkele labyrinthvissen, in het bijzonder uit de klimbaars familie, kunnen de slechte tijd zelfs ingegraven in de vochtige modder overleven. Als de vissen niet zouden zijn aangepast aan deze extreme levensomstandigheden, dan zouden ze allang zijn uitgestorven. Ook als de wateren niet geheel uitdrogen, dan is toch het overblijvend restje water vrijwel geheel zuurstof vrij.

Al leven dan vele labyrinthvissen in hun vaderland onder zulke ongunstige omstandigheden - een moerasachtig rijstveld is geen ideaal milieu - dan wil dat nog niet zeggen dat ons labyrinthvissen speciaalaquarium op zo'n Indisch moeras zou moeten lijken. Nog afgezien van het feit, dat een dergelijk aquarium geen sieraad zou zijn, mag met toch wel aannemen dat de labyrinthvissen zich in zuiver water prettiger voelen dan in een stinkende brij.

Sommige labyrinthvissen vinden we zelfs uitsluitend in stromend water, meestal zijn dit de muilbroedende soorten. Het aquarium, waarin we labyrinthvissen houden, moet daarom zuiver helder water bevatten, dicht beplant zijn met drijvende planten voor de nestbouwers en mogen we niet afzien van een filter.

Als we deze vissen willen houden, behoeven we daarvoor geen scheikunde gestudeerd te hebben, want de waterhardheid en de pH waarde spelen slechts een ondergeschikte rol, ook bij de kweek.

We kunnen de vissen, ook de kleine soorten, in een gezelschapsbak houden, maar we moeten dan wel bedenken dat de meeste soorten echte tropenkinderen zijn, die houden van temperaturen tussen de 24° en 28° Celcius.

Een goede afdekking is noodzakelijk, niet alleen omdat vele labyrinthvissen goede springers zijn, maar ook omdat er geen al te groot verschil mag zijn tussen de temperatuur van het water en die van de lucht. Ontbreekt de dekruit, dan kunnen deze vissen werkelijk verkouden worden als ze de te koele en te droge lucht inademen.