Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Vissennieuws - Labeo bicolor

Peter Bus, AV Pronkjuweel

Enige kleinigheden over het gedrag van de Vuurstaart, Labeo bicolor. U verwacht dat ik wat ga vertellen over het voortplantingsgedrag van deze vissoort. helaas moet ik U daarin teleurstellen, maar een vissoort beschikt over een grote hoeveelheid andere gedragpatronen, waarvan de kennis voor ons, aquarianen, van groot belang kan zijn.

Labeo bicolor

Omdat de kleur van deze vis vlakbij de “plakkaatkleuren” van de koraalvis komt, is de Vuurstaartfranjelip een zeer bekende en geliefde aquariumvis, maar over zijn levenswijze weten wij niet veel meer dan dat hij van gedempt licht houdt, van schuilplaatsen houdt en ten derde ten aanzien van soortgenoten buitengewoon roofzuchtig is.

Waarom nu deze rooflust als eigenschap? Als men het vechtpatroon van deze vissoort beter bekijkt, kan men vaststellen dat Vuurstaarten nooit proberen een soortgenoot zonder voorafgaande waarschuwing om te brengen. Een op die wijze levende vissoort zou zich zelf uitroeien.

De franjelip beschikt over een aantal vechtmanieren, één daarvan is de bijtaanval, waarbij de tegenstander kan worden gewond. Onder natuurlijke omstandigheden is dit de meest zeldzame aanval. Het meest kom het “breedzijdsdreigen” voor, waarbij de rug- en achtervinnen tot scheuren toe gespreid worden en tegelijkertijd maakt de vis rukachtige bewegingen. Dit breedzijdsdreigen veroorzaakt een omtrekvergroting, niet voor de menselijke toeschouwer, maar wel komt de Vuurstaart meer indrukwekkend en gevaarlijker over op zijn rivaal. Vaak is het geschil na enige dreiggebaren beëindigd, het kleinere dier accepteert zijin ondergeschiktheid en vlucht uit het gebied van de opschepper.
Als dit niet geschiedt, voegen de vechters zich vlak bij elkaar en voeren gezamelijk een wiegende beweging uit. Hierbij blijven de vinnen gestrekt.

Dergelijke bewegingen zijn verschillend dan die bij het breedzijdsdreigen. Ik heb de eerder beschreven beweging “wiegen” genoemd. Hierbij komt het niet tot verwondingen bij de tegenstander, maar hier spreekt reeds een vechtbereidheid uit. In de meeste gevallen zullen de gevechten hiermee afgelopen zijn. Het onderworpen dier vlucht zonder dat hem een schub beschadigd is.

In de begrensde omgeving van ons aquarium komt het daarnetegen wel eens tot de bijtaanval, die het vaakst op de genitaalstreek gericht is, Na geregelde herhaling komt het vaak tot ernstige verwondingen van de zwakkere vis en als deze vis niet spoedig in een andere bak wordt overgezet, is deze zeker ten dood verdoordeeld. De vechtlustopwekkende invloed, die van hem uitgaat, zetten het sterkere dier steeds week aan tot nieuwe heftige aanvallen.

De natuurwetenschappelijk geïnteresseerde lezer zal zich afvagen wat dit voor invloeden zijn, die deze vis in het aquarium zo ongewenste aanvalsdrift oproepen. Zijn het misschien de prachtige kleuren van onze Vuurstaart? Zeker, vaak kan men opmaken dat deze dieren het liefst rode vissoorten aanvallen en bij proeven is gebleken dat ook kleine eenvoudige zwarte- of rode rechthoekjes van ongeveer tien centimeter in het vierkant de aanvalslust van de franjelip opwekken.
Deze proeven kan men gemakkelijk herhalen; Labeo bicolors, die lange tijd alleen worden gehouden, vertonen af en toe een dergelijk merkwaardig gedrag.

Er zijn nog twee soorten Labeo’s, namelijk de Labeo frenatus en de Labeo erythrurus