Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Hoe werkt een aquarium: planten

Peter Bus, AV Pronkjuweel

Op eenvoudige wijze willen we proberen hier iets over te vertellen. Laten we met de planten beginnen, want deze zijn het belangrijkste van het aquarium. De planten groeien d.m.v. het licht boven het aquarium, halen met hun bladeren voedingsstoffen uit het water. Verder leveren planten zuurstof en geven dit af aan het water.
De planten, die we hier bedoelen, moeten echte waterplanten zijn, dus geen moerasplanten, zoals bijvoorbeeld Crypto’s.

Laat maar eens een stuk Waterpest in het aquarium drijven, U zult dan zien, de Waterpest groeit, en nog hard ook.

Waar komen de voedingsstoffen vandaan?
De uitwerpselen van de vissen worden door bacteriën afgebroken en omgezet in voedingsstoffen, die voor de planten opneembaar zijn.

Hier komen we bij het punt: voedingsbodem ja of nee?
Een waterplant kan met zijn wortels gemakkelijker voeding opnemen, dan door middel van de bladeren. Doet men dus een voedingsbodem in het aquarium, dan groeien de planten wel, maar ze halen de voeding niet uit het water. Als de planten het water dan niet kunnen zuiveren, moeten we dit doen door middel van filteren.

Dus even in het kort: planten groeien van het afval van de vissen en van het licht. Ze leveren tevens zuurstof voor de vissen. Zo simpel is het!

Nu is het alleen de kunst alles zo op elkaar af te stemmen dat het geheel goed draait. Heeft U dus te weinig planten of te veel vis, dan blijven er te veel voedingsstoffen over en krijgt men de bekende - en gevreesde - algen (algen zijn ook planten) in verschillende kleuren.

Begint U dus met een aquarium, spendeer dan wat meer geld aan echte waterplanten.

Ik hoop dat U door dit artikeltje iets kunt ontdekken, waarom het een en ander niet naar wens gaat.