Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Aquariana - het filter

Peter Bus, AV Pronkjuweel

Als een aquarium een filter nodig heeft om een biologisch evenwicht te krijgen, dan is het vanzelfsprekend fout dit filter stop te zetten; natuurlijk wel tijdens onderhoud en verversing. Een filter is immers een hulpmiddel om het biologisch evenwicht in het aquarium te verkrijgen.

Filter (merk Eheim)

Theoretisch is het mogelijk om zonder technische hulpmiddelen een biologisch evenwicht in het aquarium te bouwen, veel planten en weinig vissen.

De huidige technische evolutie veroorlooft ons voldoende lichtsterkte te benaderen, maar er wordt vaak de fout gemaakt te veel vis on de bak te plaatsen, meer dan onze plantenhuishouding in stand kan houden. De afbraakproducten, voortkomend uit de vissen en hun zuurstofbehoefte dwingen ons er toe, een beroep te doen op het filter.

Door het filter dus stop te zetten (bijvoorbeeld wat vaak ’s nachts gedaan wordt) verstoren we het biologisch evenwicht.
Waarom het filter tijdelijk uitschakelen? Misschien om electriciteit te besparen of om het lawaai? De invloed van de waterafkoeling van het filter valt te verwaarlozen. In de natuur moeten onze vissen wel wat andere temperatuurverschillen trotseren. Vooral omdat het merendeel van de bakken in een verwarmde ruimte staat.

Niet de afkoeling van het filter is gevaarlijk, wel het stopzetten van het filter in verband met stopzetting van zuurstofrijk en stromend water. Door het stopzetten van het filter krijgen we stilstaand water, rottingsbacteriën treden dan op. Methaangas (ook wel moerasgas geheten) kan dan gevormd worden, dat zéér giftig is.
Ruik even aan het eerste water, dat uit het filter stroomt, nadat hij één dag heeft stilgestaan, dit verspreidt namelijk een zeer onaangename geur.

Een dergelijke handelswijze heeft slechts tot gevolg, dat Uw visbestand er lusteloos gaat bijhangen en kan tevens veel dode vis veroorzaken. Het is beter om de 14 dagen 1/10 gedeelte van het aquariumwater te verversen. Wel zorgen dat het verse water 1 graad Celsius hoger is dan het water in ons aquarium.
Daarom laat Uw filter steeds werken en ververs de filterinhoud iedere maand.

Als je een filter aan je bak moet hangen, bestaat er geen enkele reden het tijdelijk stop te zetten. Er kan alleen maar narigheid uit voortkomen.

Het is niet goed iedere week geneesmiddelen in Uw aquarium te doen, alleen indien het nodig is. Door deze geneesmiddelen te gebruiken, worden alle bacteriën gedood, die nuttig zijn voor de spijsvertering of voor de afbraakprocessen in het water (biologische zuivering).

We zorgen er tevens voor, dat afgestorven bladeren, voedselresten en ander afvalproducten verwijderd worden; dan dreigt er geen gevaar.

Ook overbevolking moet voorkomen worden, dit is natuurlijk een kwestie van grootte van de bak en grootte van de vissen.