Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Plantenvaria - De Tijgelotus

Peter Bus, AV Pronkjuweel

Een ieder van ons heeft wel eens zo’n Lotus gezien of in zijn of haar aquarium gehad of nog staan. Ze zijn, hoewel er weinig aanbod van is, af en toe in diverse kleuren te verkrijgen. Het kleurenspectrum loopt van donker naar rood of in geval van de groene variëteit van licht- naar donkergroen.

De Tijgerlotus

Het zijn decoratieve solitaire planten. U weet toch wel dat een solitair als eenling in de bak geplaatst dient te worden?

Op wat voor bodemgrond dienen we hem te houden? We kunnen hem op vuile grintbodem laten groeien. Hij zal het goed doen en zelfs gaan bloeien. Hoe we deze Lotus in bloei krijgen, vertel ik verderop in dit artikeltje. Willen we werkelijk van zijn prachtige schoonheid genieten, dan dienen we iets turf en klei bij de wortels te stoppen. Met ‘iets’ bedoel ik niet een emmer van dit spul, maar een hadnvol turf en een kwart hand klei. Geven we hem ook nog een sterke belichting, dan kan hij fors uitgroeien. Geeft hij bladeren op lange stelen, dan is de belichting te zwak. Liggen ze plat op de bodem, dan is de belichting te sterk. Als alles in orde is, dan zal deze Lotus bladeren geven van zo’n 20 cm doorsneden.

Nu praat ik steeds maar over een Lotus, maar de naam staat nog steeds niet vast. Ook de vindplaats is niet helemaal zeker, volgens sommigen worden ze in Nigeria gevonden.
Leuk in te vertellen is dat de Lotus door de ude Egyptenaren als heilig werd vereerd, Al zo’n 4000 kaar geleden werden de tempels er mee versierd. Ook in India werden ze als heilig vereerd. Het ging daar uiteraard om andere lotussoorten.

Door een bepaalde Lotus op te eten, kan er en lichte verdoving optreden, een soort geheugenstoornis. Vooral in de binnenlanden van Afrika worden ze veek gegeten.

Hoe krijgen we de Tijgerlotus in bloei? Om te beginnen moeten we er voor zorgen dat hij met zijn bladeren het wateroppervlak kan bereiken. Hoe kan dat dan, daarnet werd beweerd dat als ze bladeren met lange stelen vormen, ze te weinig licht hebben en nu moeten we zorgen dat ze iets minder licht krijgen. We kunnen dit bereiken door het wateroppervlak dicht te laten groeien.
Zijn de bladeren bij het wateroppervlak aangeland, dan kan het soms nog maanden duren eer er een bloem verschijnt. Voor die tijd moeten we hem zo veel mogelijk met rust laten, terwijl de temperatuur niet beneden de 23 graden Celsius mag komen. Zit de bloem er in, dan kunnen we hem met een penseeltje bestuiven. Na enige tijd gaat hij verslijmen en zijn de zaden gevormd. Deze blijven enige tijd aan de oppervlakte drijven, maar zullen dan naar de bodem zinken.

Willen we jonge plantjes uit dat zaad kweken, dan kan het. Het gemakkelijkste is dan om de zaden te verzamelen, voordat ze her en der in het aquarium verspreid liggen. Als de bloem gaat verslijmen, kunnen we hem er al uit halen. Het zaad kan men enige maanden in droge toestand bewaren. Het uitzaaien doen we het beste in lage volglazen bakken, het mogen ook plastic bakken zijn. Hier doen we een laag vuil zand in, dan de zaden erop en hierover een heel dun laagje zand. Dit laagje mag noot dikker zijn dan het dikste zaadje. Het geheel hoeft maar net onder water te staan. Zijn de eerste blaadjes zichtbaar, dan kunnen we de waterstand voorzichtig verhogen. Met het verhogen zullen de jonge plantjes ook langzaam groter worden.

Natuurlijk vermeerderen de volwassen planten zich ook door middel van uitlopers. De groene Tijgerlotus doet dat iets gemakkelijker dan de rode. Het is ook mogelijk om de wortelstok in stukken te verdelen, doch dat zou ik niet willen aanraden, omdat men dan goede gladde oppervlakjes moet maken en deze in moet smeren met houtskoolpoeder.

Mocht u nog geen groene- of rode Tijgerlotus in uw aquarium hebben, dan zou ik beslist aanraden hem aan te schaffen, het is beslist de moeite waard.

Plaats de Tijgerlotus altijd op de snijpunten van het aquarium. Een rode Tijgerlotus niet plaatsen voor kienhout, want dan komt hij niet tot zijn recht, te weinig contrast. Hij contrasteert erg mooi voor groene planten.