Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Cyclops en Diaptomus

Peter Bus, AV Pronkjuweel

De Cyclops en de Diaptomus vormen samen in de aquariumliefhebberij, naast de Daphinia’s, wel het bekendste visvoer.

Cyclops en Diaptomus Cyclops en Diaptomus

Ze behoren tot de roeipootkreeftjes of Copepoda. Het aantal soorten is groot en vaak moeilijk te onderscheiden. Ze komen zowel in zout- als in zoetwater voor. Vrijwel alle aquariumvissen eten ze graag. De voedingswaarde is bovendien erg hoog.

In sloten, plassen en vijvers, vooral in water waarin zich veel plankton bevindt, kunnen we ze soms in grote aantallen vangen. In de winter zijn ze zelfs onder het ijs te vinden; ze zijn dan bovendien vaak massaler aanwezig dan in de zomer.

Het is van weinig belang, dat we de verschillende soorten niet nauwkeurig kunnen onderscheiden. Ze hebben maar één oog, dat als regel midden op de kop is geplaatst.
Ze bewegen zicht wat sprongsgewijs on onderscheiden zich daardoor van hun familie uit de orde Calaniode. Deze hebben opvallende lange eerste antennen, waaraan ze in het water lijken te zweven (Diaptomus).

Vooral in de kleine stilstaande watertjes behoren de Cyclops samen met de raderdiertjes tot de meest voorkomende soorten waterbewoners.

De kop draagt twee paar antennes en twee paar “haakpoten”. Het achterlichaam loopt uit in gevorkte borstels. Het hart ontbreekt en pulserende darmbewegingen zorgen voor de circulatie van de vloeistoffen in het lichaam.

De wijfjes kunnen we herkennen aan de gepaarde eierzakjes, de mannetjes onder andere aan de eerste antennen, die aan weerszijden van de kop “geknikt” zijn.

Het voedsel bestaat uit plantaardige of dierlijke afvalstoffen, die in staat van ontbinding verkeren.