Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Vissennieuws - Carnegiella strigata

Peter Bus, AV Pronkjuweel

Niet alle vissen zijn slank gebouwd en niet allemaal vindt U ze op een bepaalde waterdiepte. Er zijn soorten bij, die door hun manier van prooibemachtiging gebonden zijn aan een bepaalde waterlaag. Tot deze soorten behoort ook de gemarmerde Bijlzalm, die afkomstig is uit Zuid-Amerika.
Hoofdzakelijk leven ze van insecten, die ze uit het water springend bemachtigen; vandaar dat het echte oppervlakte vissen zijn.

Carnegiella strigata

De Carnegiella stigata is met een lengte van ongeveer 5 cm volwassen. Het geslachtsonderscheid tussen man en vrouw is niet, of bijzonder moeilijk, te zien.

Om de vissen naar de zin te maken, moeten we een niet te klein aquarium hebben, want ze houden van wat ruimte. Het water moet glashelder zijn en een temperatuur hebben van 25° Celcius.

Ook houden deze vissen van een wisselende beplanting, waaronder groepen hoogopgroeiende fijnbladige planten, waarvan de ranken langs het wateroppervlak hangen. Op deze manier ontstaan namelijk beschutte plaatsen met daartussen open plekken aan het wateroppervlak.
De Carnegiella strigata houdt veel van zon, maar voor een aquarium is dit natuurlijk wel bezwaarlijk in verband met algvorming.

Als voedsel kunnen we ze alles geven, bijvoorbeeld kleine watervlooien, muggenlarven en dergelijke. Voor we deze voeren, houden we ze even droog in een netje, zodat ze aan het wateroppervlak gaan drijven en een gemakkelijke prooi vormen. Ook kunnen we ze tubifex geven, waarbij we gebruik maken van een voer-ring met gaatjes. En uiteraard vliegjes, zoals fruitvliegjes.

Bijlzalmpjes zijn uitgesproken scholenvisjes, die we het beste houden in een koppel van 8 á 10 stuks, aannemende dat het aquarium 100 x 50 x 50 cm groot is.

Over de kweek is zeer weinig bekend. De belangrijkste factor om tot succes te komen is het voedsel, waarbij de insecten de belangrijkste rol spelen. Het ontbreken van deze schakel in het menu, heeft mislukking tot gevolg. Tevens bestaat de indruk dat Bijlzalmpjes een bepaalde leeftijd moeten hebben voor ze tot voortplanting overgaan. Wat dat betreft tasten we nog min of meer in het duister.