Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Vissennieuws - Botia sidthimunki

Peter Bus, AV Pronkjuweel

De Botia sidthimunki behoort tot de famile der modderkruipers of Cobitidae.

Botia sidthimunki

Hun lichaam is langwerpig, zijdelings sterk afgeplat, terwijl de buiklijn meer of minder recht loopt. De lengte van de Botia sidthimunki is ongeveer 3 cm, hij is één der kleinste Botia-soorten.

Men moet de vissen in scholenverband aanschaffen, als men ze alleen houdt, gaan ze ruzie maken.

Ten onrechte denkt men wel eens deze vissen te moeten houden in vervuilde bakken, omdat modderkruipers vaak bewoners zijn van modderige wateren, doch de Botia soorten houden van helder, zuurstofrijk water met een schone zandbodem.
Ze houden er een territorium op na, doch bij tijden leven ze ook wel samen in niet te grote scholen.

Er wordt wel eens beweerd, dat ze er broedterritoria op na houden, doch dit is nog niet met zekerheid vastgesteld. Over hun voortplanting is namenlijk niets bekend.

Als we schuilplaatsen in het aquarium willen aanbrengen, maken we deze van halve kokosnootschalen. Indien er geen holen in het aquarium aanwezig zijn, dan graven de dieren zich onder stenen zelf holen.
Vaak pas in de bak geplaatste dieren laten zich dan enige dagen niet zien.

De modderkruipers stellen zich in de natuur graag met de kop tegen de stroom in op, ze wachten dan op meegevoerd voedsel. De Botia sidthimunki is een betrekkelijk levendig visje, doch hij rust ook graag op balderen van waterplanten.

In het aquarium eten ze graag droogvoer, maar het voer moet wel de bodem bereiken. Ze verlenen goede diensten bij het opruimen van eventuele voedselresten.
Levend voer, dat op de bodem of op de bladeren terecht komt, nemen ze ook graag tot zich.

De kleur van de Botia sidthimunki is geelachtig zilver, de rug enigzins goudbruin.

Wat betreft de watertemperatuur zijn ze niet veeleisend, als de temperatuur stijgt tot 28 graden Celsius is dat ook geen bezwaar, maar een temperatuur van ongeveerd 24 graden Celsius is beter voor deze dieren.

De Botia sidthimunki’s zijn vreedzaam en ongevaarlijk, ook onder elkaar.
Deze vis is erg geschikt voor het gezelschapsaquarium. Als u ze aanschaft, zult U er ongetwijfeld veel plezier aan beleven.