Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Vissennieuws - Botia macracantha

Peter Bus, AV Pronkjuweel

De Botia macracantha komt uit de Indo-Australische archipel. In de natuur wordt deze vis wel 20 cm, maar in ons aquarium worden ze zelden langer dan 15 cm. Het is niettemin een geschikte aquariumvis.

Botia macracantha

Het zijn echte modderkruipers, wat echter niet direct aan hun voorkomen te zien is. Bij nadere beschouwing is dit wel duidelijk merkbaar; hun darmademhaling valt dan op, waarbij ze op dezelfde wijze als de Aziatische modderkruipers darmgassen (dit is grotendeels afgewerkte atmosferische lucht) via de aarsopening laten ontsnappen. Het zelfde zien we ook bij de Cobitissoorten.

De grondkleur van de Botia macracantha is geel-oranje met daarover heen drie blauwzwarte banden. Dee eerste band loopt over het oog, de middelste band ligt juist voor de rugvin en de achterste band loopt van de rugvin over het lichaam naar de aarsvin.
De onderstandige mond is voorzien van vier paar baarddraden, namelijk vier stuks aan de bovenlip, twee stuks voor aan de onderkaak en twee stuks aan de mondhoeken.

Daar dit modderkruipers zijn, zouden we verwachten dat deze soort op de bodem zou huizen, maar dit is geenszins waar.

Hoewel het een schuwe vis is, houden ze van veel schaduwrijke plekken en een dichte beplanting, met hier en daar een stuk kienhout.

Opmerkelijk is een zekere voorliefde voor een ruststand, die de liefhebber in het begin verontrust. De vissen steunen namelijk op de vinnen in een min of meer schuine stand, daardoor lijkt het of ze dood op de bodem liggen, waarna ze dan plotseling met een zeer grote snelheid door het aquarium kunnen schieten.

De Botia macracantha is bijzonder geschikt om het aquarium algvrij te maken of onze bak van slakken te ontdoen. We houden ze op een temperatuur van ongeveer 24 graden Celsius.

Wanneer men ’s nachts in de kamer zit en plotseling klakkende geluiden hoort, moeten we niet schrikken, want dit geluid wordt voortgebracht door de Botia macracantha, vooral als het licht boven het aquarium uit is.

Van dit soort vissen moet men geen 1 of 2 exmplaren in het gezelschapsaquarium houden, want dan gaan ze gauw ruzie maken. We kunnen ze dan ook beter in scholen van 10 stuks houden.

Verder houden ze van schone aquaria met helder zuurstofrijk water.

Ze sluiten zich graag aan bij scholen Barbus tetrazona (Sumatranen) en dergelijke scholen barbelen.

Van de kweek is helaas niets bekend.
Vissen die in de handel aangeboden worden, zijn geïmporteerd, vandaar dat deze vissen vrij prijzig zijn.