Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Vissennieuws - Badis badis burmanicus

Peter Bus, AV Pronkjuweel

De rode Badis badis burmanicus wordt gevonden in het op 900 meter gelegen Inle meer op het Shan plateau in Brima (Myanmar). Ze leven daar in water met een gemiddelde temperatuur van 21 graden Celcius.

Badis badis burmanicus

Deze vis heeft een goed aanpassingsvermogen en kan gerust in het gezelschapsaquarium gehouden worden. Wel moet er gezorgd worden voor een goede beplanting, zodat de vis de gelegenheid geboden wordt zich terug te trekken als ze dat wil.

De watersamenstelling is niet van belang, hoewel wat zacht water hun kleur wel ten goede komt. In een ruim gezelschapsaquarium kunnen meerdere paartjes gehouden worden. Wel is ruimte nodig voor territoriumvorming.

Voor de kweek nemen we een bakje van 40 x 25 x 25 cm, dat gevuld wordt met niet te hard water, bijvoorbeeld half regen- half leidingwater. De Badis soorten zetten hun eieren af op de donkerste plekken in het aquarium, vandaar dat de bak niet te licht moet staan. We geven de Badis badis burmanicus een bloempot, die op zijn kant wordt gezet met de opening van het licht afgekeerd.
De watertemperatuur van het kweekbakje moet ongeveer 23 á 24 graden Celcius zijn om tot voortplanting over te kunnen gaan.
Al vrij snel neemt het mannetje de pot in zijn bezit. Ook moet in depot wat zand aanwezig zijn, want tot het paringspatroon behoort het schoonmaken van de paaiplaats en het maken van een kuiltje.

Als het mannetje hier mee bezig is, kleurt hij erg intensief, maar het wijfje wordt niet geduld in de omgeving. Als de voorbereidingen in een vergevorderd stadium zijn, krijgt het vrouwtje de gelegenheid om ook in de pot te komen en dan begint het paringsspel. Het vrouwtje wordt dan heel licht van kleur.

Tijdens de paring omstrengelt het mannetje het vrouwtje en dan warrelen de eitjes in het rond. De eitjes zijn erg klein en kleefkrachtig. Tussen de paringen door wil het nog wel eens gebeuren dat het vrouwtje een eitje opeet.

De Badis badis burmanicus is erg productief en kan wel meer dan duizend eitjes afzetten, wat is dit afhankelijk van een goede voeding. Na de paring neemt het mannetje de bewaking van de eitjes op zich en dan wordt het wijfje weggejaagd. Het wijfje moeten we dan ook uit de kweekbak scheppen.
Als de jongen uitgekomen zijn, worden ze in een kuiltje in het zand ondergebracht, waar ze de eerste dagen dat ze vrij zwemmen ook nog in terugkeren als het 's avonds donker wordt.