Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Het Peter Bus archief

 

Vissennieuws

Plantenvaria

Overige

Het Peter Bus archief

Deze 160 artikelen mogen gebruikt worden, mits “Peter Bus, AV Pronkjuweel” vermeld wordt.

Aquariana - Aquarium houden . . . gemakkelijk of niet?

Peter Bus, AV Pronkjuweel

Aquarium houden, een fijne liefhebberij, vooral als met dat “liefhebben” wordt bedoeld het houden van vissen en planten in velerlei vorm en kleur op verantwoorde wijze!

Het alleen zo af en toe aanvullen van de inhoud van de liefhebberij - de bak, bijvoorbeeld als het noodlot heeft toegeslagen, maakt niemand tot een echte liefhebber.

Dat U, door lid te worden van een aquariumvereniging, tot de liefhebbers gerekend moet worden, is onzin. De liefhebberij moet U dagelijks bezig houden, al wil niet gezegd, dat U er mee moet opstaan en naar bed gaan. Als dat wel zo is, gaat de liefhebberij op een gegeven moment de keel uithangen, zeker bij Uw huisgenoten.

Als U een aquarium wilt inrichten, ga dan te rede bij anderen, die hun sproren verdiend hebben.
Bezint eer ge begint, dat is zeker hier op zijn plaats.

De mooie bak van Uw buurman moet U ook niet klakkeloos imiteren, dat getuigd van weinig initiatief. In de meeste gevallen zijn er voldoende redenen aan tw geven waarom een aquarium bij U anders moet worden opgezet. Heeft U een zelfde standplaats ten aanzien van het daglicht? Is er voldoende lichtsterkte boden de bak, de juiste kwaliteit? Wat zit er in de bodem? Klei, turfmolm, voeding, vuil zand?

Er zijn zoveel factoren, waarmee U rekening dient te huden, dat U voor Uzelf een plan moet maken, hoe U het graag zou willen zien. Een beetje imiteren mag gerust, maar laat altijd de mogelijkheid open, dat U na verloop van tijd kunt veranderen naar Uw eigen smaak. Waar Uw buurman van houdt, behoeft nog niet Uw smaak te zijn.

Komt U er niet uit? U bent toch lid van een aquariumvereniging, waar U geholpen kan worden?