Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Lidmaatschap en kosten

AV Pronkjuweel kent de volgende lidmaatschap vormen:

Omschrijving Kosten
Lid Pronkjuweel + lid NBAT 40 € per jaar
Lid Pronkjuweel + lid NBAT + Het Aquarium 58 € per jaar
Jeugdlid (tot 19 jaar) 25 € per jaar
Huisgenoot lid + lid NBAT   5 € per jaar

Lidmaatschap geldt voor een jaar, of voor het deel ervan tussen het moment van aanmelden en het einde van het jaar. Het lidmaatschap wordt in dat geval per maand aangegaan. De kosten van Het Aquarium van 18 euro worden niet per maand verrekend.
Contributie is per vooruitbetaling verschuldigd voor 1 december (dus voor 1 december betalen voor het jaar erop).

Opzeggen kan schriftelijk bij de penningmeester voor 1 november. Opzeggen na 1 november wordt gezien als opzeggen voor 1 november van het kalender jaar erna, dit vanwege de opzeg regeling van de NBAT.

Contributie svp overmaken op rekening 61.41.86.900 (NL65ABNA0614186900)ten name van AV Pronkjuweel te Groningen