Pronkjuweel

Vereniging voor aquaria en meer

Geïnteresseerd?

Neem contact op met:

René Hempenius (voorzitter): tel. 050-5715394 of 06-27043998

of

Johan Havinga (penningmeester/ledenadministrateur): tel. 050-5276313

of

Kom op bezoek op een Hobbyavond