Home

AV Pronkjuweel is de (zee)aquarium, paludarium, terrarium en vijver vereniging voor de stad Groningen en Ommelanden.
De leden hebben allemaal belangstelling voor de (vooral onderwater) natuur en proberen dat in hun huiskamer vorm te geven.
AV Pronkjuweel en de meeste leden zijn ook lid van de Nederlandse Bond Aqua Terra die alle aquarium en terrarium verenigingen in Nederland verbindt en vertegenwoordigt.
Sommige leden doen jaarlijks mee met de door de NBAT georganiseerde huiskeuring.

De vereniging steunt de leden in hun hobby door:
– Hobbyavonden te organiseren met een lezing of het delen van ervaringen.
– Een technische en een biologische commissie te hebben voor praktisch advies.
– De leden via de NBAT het blad Het Aquarium te verzorgen.
– De leden te stimuleren en ondersteunen bij de huiskeuring.
– Activiteiten als gastheeravonden en excursies te organiseren.